Velkommen til  Baptistkirken Tabernaklet, Ole Dahls gate 1
2020-05-18

 

 

Vi åpner igjen for gudstjenester i kirken! Vi følger forskriftene myndighetene har vedtatt slik at alle skal være trygge når de kommer til Tabernaklet.

 

Hver enkelt av oss må også ta sitt ansvar:

  1. Følg plakater og anvisninger om håndvask, avstander og plasseringer i kirken. Ikke heng fra dere yttertøyet i garderoben, men ha det på fanget.
  2. Ikke kom dersom du er forkjølet, hoster eller har feber.
  3. Dere kan ikke berøre hverandre: håndhilse, klemme, levere gjenstander til hverandre.
  4. Vi har lov til å ta inn maksimum 50 personer i kirken. Kommer det fler må de sist ankomne vente til en annen gang. Det føles rart å skrive dette – at noen kan bli avvist i Tabernaklet!!
  5. Gudstjenestene vil bli noe begrenset i tid, innhold og antall som medvirker. 
  6. Det blir ikke kirkekaffe etter gudstjenestene.
  7. Etter som tiden går og ting kan endre seg, vil vi oppdaterer tiltakene. 

 

Vårens program:

Vi fortsetter de digitale sendingene på Facebook, i tillegg til oppstarten i kirken. 

Se også tabernaklet.org  og klikk på f som ligger til venstre helt på bunnen av hjemmesiden.

Baptistsamfunnet legger ut vår video på: baptist.no

 

Søndag 17. mai:  Det årlige arrangementet med åpen kirke er avlyst. Vi kan ikke ha samlinger uten å kunne gjøre rede for hvem som har vært innom kirken, og hvor servering blir tilbudt. 

Ola Liland taler på gudstjenesten 17.mai i Immanuel-kirken, som sendes på TV Østfold og facebok.

 

Onsdag 20. mai klokken 19.00: Menighetsmøte med kall av ny forstander.

 

Søndag 24. kl. 11: Gudstjeneste i Tabernaklet.  Kjell Frøyland taler og Ola Liland er møteleder.

 

Søndag 1. pinsedag:(31.mai) kl. 11: Gudstjeneste Tale: Kjell Frøyland   Møteleder: Ola Liland

 

Søndag 7. juni kl. 11: Gudstjeneste Stig-Andre Lippert Tema: Jesus i Det gamle testamente.

Sang og musikk: Margrete Gaulin Simensen  og Morten Olaussen. Møteleder Yvonne Lie.

 

Søndag 14. juni kl. 11: Felles sommermøte i Tabernaklet.

 

Formiddagstreffene innstilles fram til sommeren. Vi kan ikke sitte tett sammen eller servere mat slik vi bruker. 

 

Fellesskaps-gruppene velger selv sine sammenkomster. Lederne må være klar over reglene for antall mennesker i private hjem. Vårt råd er at det ikke blir møter, men gjerne en avslutning i friluft før sommeren.

 

Bønnemøtene innstilles inntil videre og bekjentgjøres i gudstjenesten når de starter igjen.

 

Din offergave til Guds sak

Vår kasserer, Kathrine Heide, forteller at mange sender penger til menigheten. Hjertelig takk for at dere i denne vanskelige tiden husker på Guds sak. 

Kollektene fra gudstjenestene er borte. Situasjonen vi er i viser hvor verdifullt det er at  menighetsarbeidet blir støttet regelmessig enten vi er i Tabernaklet eller ikke. 

Kanskje flere vil tegne seg som fast giver for et avtalt beløp i måneden? 

I tilfelle ta kontakt med banken din. 

Bankkonto: 1030 09 94763

VIPPS:      123878

 

Takk for forbønn og omtanke.

 

Viktig: 

Vi vil gjerne ha din korrekte e-post for å kunne sende Nyhetsbrevet og annen informasjon: 

Send den til: ola.liland43@gmail.com eller SMS til 41414555.

 

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone