Festningsgata Barnehage

BARNEHAGENS VERDISYN OG PEDAGOGISKE PLATTFORM
Festningsgata Menighetsbarnehage legger stor vekt på en god formidling av det kristne budskapet. Festningsgata barnehage 
• De kristne grunnverdiene • Kristenlivet i hverdagen

Festningsgata Menighetsbarnehage ønsker i nært samarbeid med hjemmet å skape en trygg og god hverdag for barn, foreldre og ansatte. Vi ønsker gjennom opplevelse å gi barna gode muligheter for læring, medvirkning og utvikling.

Med dette som grunnsyn og overordnet mål for vårt arbeid vil vi at barna skal få være barn. Barnet skal få kjenne i hele seg at det er verdifullt og vellykket fordi det er til. Festningsgata Menighetsbarnehage skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng.

Kristen moral og etikk og undring over livet vil prege oss i hverdagen, og gode relasjoner er noe vi hele tiden vil ha i fokus. 

De kristne grunnverdiene vil ligge til grunn og prege barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet vi utfører. Voksne skal være gode rollemodeller gjennom å vise respekt 
og toleranse for ulikheter. Vi ønsker å være tydelige voksne 
som ser og tar barna på alvor, og veileder de gjennom 
dagen på en god måte.

Vårt mål er at alle, barn, foreldre og ansatte skal kjenne seg verdifulle, respektert og ha det godt her i Festningsgata.

Å være Festningsgata Menighetsbarnehage - handler om å formidle bibelfortellinger, bli kjent med kirken og menigheten. Oppleve å høre til.

Vi ønsker at barna skal oppleve forventninger til de kristne høytidene, og få erfare noe av innholdet i dem. Formidling av kristen arv og tradisjon er sentralt og viktig. 

I tillegg til det – er det å drive Menighetsbarnehage en mulighet for å la det solide verdigrunnlaget være forankringen i alt vi gjør. Hvilket menneskesyn lar vi prege planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske innholdet? 

Hvilket barndomssyn styrer oss? Vi har frihet til å gjøre selvstendige og meningsfulle valg, og være hel ved. 

Å være Menighetsbarnehage er mer enn å synge bordbønn og ha samlinger med kristent innhold i ny og ne. Vi er Festningsgata Menighetsbarnehage i etikk og verdier som kommer til uttrykk i alt vi gjør – hver dag.

Barnehagens nettside

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone