Misjon

Misjon vi som menighet støtter:

SilkPartners

Ønsker å bringe evangeliet til nasjonene langs silkeveien!

Misjon

De første turkmenere ble kristne i 1993. Nå bringer Batyr og Enejan Nursen evangeliet til de tyrkisktalende folkeslag i Sentral-Asia
SilkPartners er en økumenisk misjonsbevegelse for det tyrkiske beltet.

SilkPartners sender kristne TV-programmer på flere tyrkiske språk. Programmene når inn i alle hjem som har parabolantenne, i alle land langs Silkeveien fra Europa til Kina. Programmene inneholder både evangelisering og undervisning. I programmet Levende Ord forkynnes et Jesussentrert frelsesbudskap. I familieprogrammet samtaler Batyr og Enejan om relasjoner i familien, spesielt mellom mann og kvinne i ekteskapet. Der framheves kvinnens verdi i samlivet og i samfunnet.

TV-SENDINGER
SilkPartners produserer kristne TV-programmer. Det sendes på satelitten Hot Bird. Programmen sendes på kanal  Hayat hver dag. både formiddag og ettermiddag. Du kan også se programmene på YouTuve Søkenavnet er: kanalhayat turkmen.

MENIGHETSPLANTING

I Istanbul har SilkPartners allerede plantet en menighet blandt turkmenske arbeidsinnvandrere. Målet er å bygge menigheter blandt Tyrkere. Aserbajanere, Turkmenere, Usbekere, Kasakher, Kirgisere og Ugurer i Kina. I land med sterk forfølgese skjer forkynnelse og undervisning best fra TV-skjermen. Dette er den mest effektive mulighet til å gi dem evangeliet.

LEDERUTVIKLING OG DISIPPELTRENING
SilkPartners gir støtte til nye husfellesskap og menigheter. Det holdes disippeltreningskurs og lederutviklingskurs for ulike land. Vi er en evangelisk bevegelse som vil virke i land langs Sikeveien. Evangeliet skal høres, sees og kjennes gjennom kristne menn, kvinner og barn.

Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren (Josva 24:15)

Batyr og Enejan var blandt de første kristne i Turkmenistan. De var aktive evangelister og menighetsledere. De ble forfulgt, fengslet og mishandlet av myndighetene på grunn av sin kristne tro og aktive evangelisering. Familien Nursen kom til Norge som FN-flyktninger i 2001. Helt fra starten har  de hatt et sterkt kall om å nå sitt eget folk med evangeliet Etter at de kom til Norge, begynte de med radio-sendinger. I 2008 startet produksjon av TV programmer som også formidles på Internett.

Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mine landområder og støtte megmed din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte! Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.»

Batyr har kjent at dette verset har talt til ham helt fra han ble en kristen. Dette verset taler om fire ting som henger sammen. Det er Guds velsignelse, en voksende tjeneste, Guds Nærvær og beskyttelse. Be for familien Nursen, slik at dette kan bli virkelighet. De som står framst i striden, er avhengig av trofaste støttespillere, både økonomisk og forbønn.

Les mer om SilkPartners: Brosjyre.pdf

Det Norske Baptistsamfunns misjon

Det Norske Baptistsamfunn bidrar til misjons- og utviklingsarbeid i Kongo, Thailand, Sierra Leone, Burma, Tyrkia, Midtøsten, Armenia og Hviterussland. Budsjettet er på nesten fem millioner kroner, inkludert Norad-støtte på to og en halv million.

Les mer ved å følge denne linken:  DNB misjon

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone