Velkommen til halden baptistmenighet

Alle er velkommen, ingen er perfekte og alt er mulig!

NY MELDING!! OBS!

Melding fra menighetsrådet v/Ola Liland

Med den alvorlige utviklingen av økt smittespredning i våre nabobyer finner vi det riktig å avlyse Vi synger julen inn, som skulle vært førstkommende søndag. Avlyst blir også selve julaftens Familiegudstjeneste. Første juledag blir det imidlertid en enkel Høytidsgudstjeneste kl. 12.00!

For mange er det en trist virkelighet at tradisjonell og kristen feiring av julen blir rammet på denne måten.

Vi ser det imidlertid som ett av menighetens bidrag til å beskytte de mange, både blant medvirkende og besøkende i kirken. Og vi takker Gud for at våre myndigheter har gjort så mye for å verne folk og land i denne krisetiden.

Julehøytiden innebærer at det er stor reiseaktivitet og mange familiebesøk, som øker smittefaren. Ved å avlyse i kirken fjerner vi en risiko for å bli rammet av korona-pandemien.

Den kristne tro har gjennom alle tider overlevd, selv om ytre forhold var vanskelige. 

Hilsen menighetsrådet v/Ola Liland

På grunn av nye corona-restriksjoner må vi dessverre avlyse de planlagte gudstjenestene søndag 10. januar og søndag 17.januar. Så snart vi kan ha gudstjenester igjen, vil det bli gjort kjent her.

Med vennlig hilsen menighetsrådet

 

Påmelding skjer til kontoret, telefon eller e-post. Ring eller SMS til 949 76 695 eller skriv til post@tabernaklet.org.

Oppgi navn og telefonnummer og hvilke(t) arrangement du/dere vil komme på. Dette gjelder bare de tre julearrangementene.

Takk for gode ord og velvilje i denne usikre tiden! Vi tror vi går lysere tider i møte, en dag om gangen!

Følg menighetens blogg!

Ønsker du å lese de siste aktuelle saker fra menigheten, eller noen gode ord til oppmuntring så kan du trykke 

her

 

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone