Nyhetsbrevet uke 38
2019-08-29
Nyhetsbrevet uke 38

 

 

Kjære leser av nyhetsbrevet!

Så var det tid for en liten mail-hilsen fra menigheten igjen. Det er blitt langt ut i september. Vi ser mye frukt på trærne, røde rognebær og noen løvtrær har såvidt begynt å ikle seg andre farger. Vi vet at valgkomiteen såvidt har startet sitt arbeid også. Det er også et veldig sikkert høst-tegn. Så også høsttakkegudstjenesten som har blitt en fin tradisjon. Den finner sted førstkommende søndag. Rett etter gudstjenesten blir det et kort menighetsmøte. Det gjelder nye medlemmer. Det blir også presentasjon av konfirmantene og program for hele familien. Se omtale i møteoversikten under.

Andakten denne gang kommer fra viseforstander Elin Kaupang. I dette nyhetsbrevet har vi også valgt å ta med et lite minneord om Leif Otto Olsen, som savnes i takknemlighet av mange. Av ulike årsaker ble det ikke lest noe minneord om han i gudstjenestene rundt hans bortgang. Så vi minnes han med noen ord i dette nyhetsbrevet. Helt til slutt i brevet finner du ukens sangtekst.

Vi håper du tar kontakt, dersom du ønsker samtale og hjertelig velkommen til samlingene!

Vi ønsker deg alt godt og Guds velsignelse til vi sees igjen!

 

Nyhetsbrevet uke 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andakt

av viseforstander Elin Kaupang

 

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,

Og rikdommer gjemt på hemmelige steder,

For at du skal kjenne at jeg er HERREN (Jesaja 45:3)

 

Nyhetsbrevet uke 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den arameiske dialekten som Jesus og disiplene hans snakket er utdødd, og sitatene til Jesus i NT ble oversatt til gresk lenge før de igjen ble oversatt til latin og etter hvert andre språk. Ordspill, idiomer og humor som ble fanget opp av tilhørerne den gangen, ble "lost in translation". Heldigvis fins det språkforskere som fortsetter å lete etter hva Jesus egentlig sa, og som kan opplyse oss som ikke er like språkmektige.

I Markusevangeliets utgave av misjonsbefalingen sier Jesus at disiplene skal gå ut og forkynne evangeliet, og at de skal legge hendene på de syke, drive ut onde ånder og ta slanger i hendene. Legge hender på de syke og drive ut onde ånder er helt logisk - det gjorde Jesus hele tiden, men hvorfor skulle de ta slanger i hendene?

Ifølge språkforskere var "en som tok en slange i hendene" et arameisk idiom som handlet om et menneske som i god tro innlot seg med en fiende (en som hadde onde hensikter). Disiplene ble lovet beskyttelse mot slike fiender når de delte evangeliet med dem.

Dette var ikke det mest oppsiktsvekkende eksemplet, men jeg nevner det for å oppmuntre deg til å lete og grave etter løsninger på bibelord som virker uforståelige. Salme 119 – som i sin helhet handler om Ordet - sier: Summen av Ditt Ord er sannhet (vers 160). Vi må med andre ord bli kjent med helheten – ikke løsrevne kapitler og vers, for å forstå hva som er Guds gode vilje og hensikt.

I debattene som skaper splid mellom de kristne er ikke hovedproblemet at noen er konservative og andre liberale – det er tøysete og overflatiske merkelapper. Den store utfordringen er at mange har så liten kjennskap til Ordet som helhet Mine egne meninger er ikke særlig interessante, hvis ikke de gjenspeiler Guds dype hensikt og vilje.  

Jesus sier i Matteus 7:7 at den som ber (og fortsetter med det) får, og at den som LETER (og fortsetter med det) FINNER. Det er et prinsipp i Guds rike at vi må grave/søke/lete etter alt som er virkelig verdifullt (perlen, skatten i åkeren, visdommen i Ordspråkene, skatter i mørket osv.) Du får MYE mer igjen enn du investerer!

OM DU KALLER PÅ INNSIKT

OG ROPER HØYT ETTER FORSTAND

OM DU SØKER ETTER DEN SOM ETTER SØLV

LETER SOM ETTER EN SKATT,

DA SKAL DU LÆRE Å FRYKTE HERREN

FINNE UT HVA DET ER Å KJENNE GUD

(Ordspråkene 2:3)

 

Nyhetsbrevet uke 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEOVERSIKT 

Søndag 24. september kl. 11.00: Høsttakkegudstjeneste. Kjell og Torsdagsklubben deltar. Andakt ved Roy Nordbakke. Presentasjon av årets konfirmanter! KORT MENIGHETSMØTE ANG NYE MEDLEMMER RETT ETTER GUDSTJENESTEN! Kirkekaffe.

Søndag 1. oktober kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste. Åse Sivertsen leder, Ola Liland taler, Christian Heide spiller

Søndag 8. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste. Kjell B. Ferøyland leder. Vi får besøk av Jan Terje Omdahl, som var ungdomspastor hos oss for noen tiår siden. Han vil tale. Linda Tveter spiller.

Søndag 8.oktober kl. 19.30: Oppstart Koinonia (tverrkirkelig bønn- og lovsangsmøte ) på Salen. Se omtale under

Søndag 15.oktober kl. 11.00: Det arbeides med en Ung-gudstjeneste

Hjertelig velkommen til samlingene! 

 

Nyhetsbrevet uke 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt konfirmantår!

Vi har allerede startet et nytt konfirmantår. Konfirmantene fra Elim og Tabernaklet var samlet en kveld hos oss. Først kommende helg er første konf-weekend på Kornsjø. Nytt av året er at vi samarbeider mer lokalt. Det vil si at som vanlig er det Fredrikstad, Tistedal og oss. Men i år blir også Filadelfia Fredrikstad med. Det er 4 konfirmanter hos oss, Andrine Amundsen, Helle N. Rørmyr, Jon Petter B. Jansen og Mathias Bøen. De vil bli presentert i Høstakkegudstjeneste for alle 24. september. Christian Østensvig er vår hovedleder dette året. Jens Herman B. Jansen blir med som ung leder og Amelia Johansen som fjorårskonfirmant. Pastor Kjell kommer til å bidra litt for å hjelpe nye hovedledere i gang, samt med noe undervisning.

Til sammen er det over 30 konfirmanter (rundt 20 fra Elim), noen fjorårs, en del unge ledere i tillegg til hovedledere. Det jobbes også for å få med noen voksne som kan være til stede og kanskje bidra litt på kjøkken. Har du lyst å investere en helg, eller en dag (lørdag), med ungdommene er det bare å ta kontakt med pastor Kjell eller Christian Østensvig.

Vi trenger dere alle til å gjøre bønnetjeneste for disse helgene.

 

Nyhetsbrevet uke 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koinonia (foreløpig navn)

Felles bønn- og lovsangsmøte med nattverd

Etter at flere personer på ulikt hold hadde fått en visjon om dette starter vi opp 8. oktober kl. 19.30 med et felleskirkelig bønn i Pinsekirken Salen, Halden.

Visjonen/drømmen er at vi skal samles på tvers av generasjoner og kirker og stå sammen for at Guds rike skal ha fremgang i Halden. Vi vil tilbe og lovsynge Gud sammen, be for Halden og vi vil feire enheten som Kristi kropp i Halden ved å feire nattverd sammen

 

FAST INFORMASJON

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine Heide på
tlf. 924 53 406, så vil hun informere og være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk. Merk eventuelt din gave med "Misjon" dersom du ønsker å gi en ekstra gave spesielt til dette. 

Kontaktinformasjon

- Menighetens kontor/kontortelefon er betjent hver dag fra 9.00 - 15.00. Om ingen er tilstede pga besøk, møter eller annet, så ringer vi tilbake!

- Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org.

- Kjell Birger Frøyland er menighetens pastor med telefon 928 33 210 og e-post: pastor@tabernaklet.org. Han har vanligvis fri mandag og lørdag.

- Viseforstander er Elin Kaupang, med telefon 412 10 566 og e-post: elinkaupang@halden.net 

- Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, send oss en e-post til post@tabernaklet.org.

- Menigheten informerer gjennom nyhetsbrev, vår nettside www.tabernaklet.org. og på facebook. Ansvarlig for utsendelse av nyhetsbrevet er Grethe Pihlstrøm. Det sendes ut midt i annenhver uke. Er det noe du ønsker å ha med i nyhetsbrevet, send e-post til post@tabernaklet.org (helst i løpet av mandagen). Ansvarlig for hjemmesiden vår er Roy Nordbakke.

- Vil du eller noen du kjenner abonnere på nyhetsbrevet, kan du/de sende fullt navn og epostadresse til post@tabernaklet.org. Eller de kan melde seg på nederst på menighetens nettside.

- Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med e-postadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av eller ta kontakt med oss per e-post

Be for:

- Torsdagsklubben, arbeidet for å nå barn og familier.

- Den fine flokken av tenåringer som samles på Bapteens og for konfirmantene våre. Be for lederne.

- Be for baptistenes misjonsarbeid og Enejan og Batyrs arbeid med menighetsplanting og tv-produksjon i Istanbul. Be for forfulgte kristne og for krigens ofre.

- Barn, foresatte og ansatte i Festningsgata Menighetsbarnehage. Barnehagen har en tydelig kristen profil, et alternativ i mangfoldet av barnehager i Halden.

- Våre virkegrener, pastor, menighetsråd og de som er syke.

 

 

_________UKENS SANGTEKST _________

 

HÅPSTANGO

Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,

fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,

så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp mot solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike

så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp mot solen stige.
Gud er hos oss.

Fordi han jaget kremmere fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,

fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,

Fordi en morgen så han sprengte graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,

fordi hans Ånd får hjertet til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,

Federico José Pagura 1979
O Holger Lissner 2000 / Estrid Hessellund 2000
M Homero R. Perera 1999

 

Lytt til sangen her: https://youtu.be/Hf7blXd-vko?si=YfWIqmWAnEHvF6PR

 

 

 

  

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone