Nyhetsbrevet uke 48
2019-08-29
Nyhetsbrevet uke 48

 

Kjære leser av nyhetsbrevet!

Her kommer en liten hilsen fra Tabernaklet igjen. Vi har jo startet på adventstiden, allerede i november i år. Og allerede er det mange flere enn tusen julelys som er tent rundt omkring oss. Advent kommer fra latin adventus Redemptoris eller adventus Domini, «Frelserens ankomst» eller «Herrens ankomst». Det er fint å tenke på at veldig mange mennesker i disse dager hører på og synger sanger om Jesus. Mange som ikke til vanlig går i en kirke vil på flere måter forholde seg til budskapet om Jesu første komme. La oss be om at denne julens budskap ikke skal vende tomt tilbake, men finne grobunn.

Vi holder nå på med et menighetsblad, en Julehilsen som vil gå ut til alle medlemmer. Er du leser av nyhetsbrevet (og ikke medlem) og vil ha et slikt blad i posten? Send en mail eller SMS, så vil vi gjerne sende til deg. Allerede nå vil vi takke Roy Nordbakke som hjelper oss med redigering av stoffet også i år. Det er til uvurderlig hjelp.

I menigheten har vi akkurat hatt den første adventsgudstjenesten og kirken er nydelig advents-pyntet med julekrybbe, adventslys og det som hører med. Førstkommende søndag er det nattverdgudstjeneste med dåp, noe som er ekstra gledelig. Se enkel møteoversikt  over adventstidens samlinger lengre ned. Du er spesielt velkommen til Tabernaklet!

I dag blir det noen betraktninger fra Grethe i nyhetsbrevet. Helt nederst finner du ukens sangtekst som vanlig.  

Vi ønsker deg en velsignet adventstid!

Nyhetsbrevet uke 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidunderlig risiko

I 2014 startet jeg på et deltids masterstudium og håpet det skulle hjelpe meg i arbeidsmarkedet. Tidlig i studiet var en av pensumbøkene «Utdanningens vidunderlige risiko» (Gert Biesta). Jeg husker at vi ferskinger stusset veldig på tittelen og innholdet var litt uvant krevende. Vi diskuterte tittelen i en time. Noen av konklusjonene var at de som allerede var i jobb, kunne risikere å se noe nytt gjennom studiet og ønske seg en helt annen jobb. Jeg som ikke hadde jobb kunne risikere å bli overkvalifisert til en del jobber, eller å begynne i en jobb hvor jeg jeg ikke kunne flyte på gammel erfaring. Etter hvert som semestrene gikk forsto vi den tittelen - boka og forfatteren ble kjære følgesvenner og mye brukt.

Begrepet risiko forbinder vi kanskje med noe negativt? En definisjon jeg fant sier: «Risiko innebærer at hendelser kan inntreffe som har konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker.» (Det store norske leksikon).

Hva vil jeg med denne innledningen da? Nei, det var bare et fint minne som jeg tenkte videre på.... Er det noen risiko i å ta imot evangeliet? Ja, vi kjenner på kallet og tar imot i tro, kanskje uten å vite hva som vil komme etterpå. Vi må erkjenne at vi er en synder og ta imot Jesus som vår Frelser, bli en Jesu etterfølger. Det er vidunderlig å kjenne at alt faller på plass, blir satt i rette stand, oppleve fred med Gud.

Jeg tok imot Jesus når jeg var 10 år og det har hatt konsekvenser for livet mitt. Det ga retning og rammer, det har hatt betydning for valgene mine, det har hatt konsekvenser for verdiene mine. Jeg er ikke noe bedre enn andre og har ikke hatt det noe lettere enn andre. Det har ikke alltid vært lett. Jeg har nok helt fra jeg var barn kjent på det som Jesus sier om oss i Johannes kap 17: At vi er i verden, men ikke av verden. Det har vært en himmel over livet.

«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden.» ( v. 15-16). Jesus ber Faderen om å bevare oss fra det onde og lærer oss å be om det samme: «.. men frels oss fra det onde.» (Matt 6.13) Jesus gjenopprettet kontakten også her. Guds kjærlighet til meg, den som Jesus viste meg, har vært mye større enn det som ikke har vært så lett i verden. Det er vidunderlig!

Det ligger en vidunderlig risiko i å studere Guds Ord. Den Hellige Ånd kan åpenbare de herligste ting. Man kan bli så inderlig glad og velsignet, tårene kan renne, ordet utfordrer meg på prioriteringene mine og i det siste har jeg sett at vi kristne SAMMEN er Gud i verden. Det er vel vidunderlig?!

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» (Joh. 17.21)

Amen!

Nyhetsbrevet uke 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEOVERSIKT 

Søndag 4. desember kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp. Kjell B. Frøyland taler, Espen Pihlstrøm leder og Elin Kaupang deltar. Det blir kirkekaffe.

Onsdag 7. desember kl. 19.00: Årsmøte 1 med valg til tjenester i menigheten.

Søndag 11. desember kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale ved Pauli G. Staalesen. Trygve Gordon Blix synger. Torill Erichsen spiller. Kirkekaffe om noen melder seg.

Søndag 18. desember kl. 17.00: Vi synger julen inn. Åse Sivertsen og Christian Heide arbeider med denne kvelden. 

24. desember kl. 15.00: Julaften for alle (mer info i neste nyhetsbrev)

Hjertelig velkommen til samlingene! 

 

Nyhetsbrevet uke 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAST INFORMASJON

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine Heide på
tlf. 924 53 406, så vil hun informere og være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk. Merk eventuelt din gave med "Misjon" dersom du ønsker å gi en ekstra gave spesielt til dette. 

Kontaktinformasjon

- Menighetens kontor/kontortelefon er betjent hver dag fra 9.00 - 15.00. Om ingen er tilstede pga besøk, møter eller annet, så ringer vi tilbake!

- Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org.

- Kjell Birger Frøyland er menighetens pastor med telefon 928 33 210 og e-post: pastor@tabernaklet.org. Han har vanligvis fri mandag og lørdag.

- Viseforstander er Ola Liland. Hans e-post: ola.liland43@gmail.com og med telefon 414 14 555 

- Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, send oss en e-post til post@tabernaklet.org.

- Menigheten informerer gjennom nyhetsbrev, vår nettside www.tabernaklet.org. og på facebook. Ansvarlig for utsendelse av nyhetsbrevet er Grethe Pihlstrøm. Det sendes ut midt i annenhver uke. Er det noe du ønsker å ha med i nyhetsbrevet, send e-post til post@tabernaklet.org (helst i løpet av mandagen). Ansvarlig for hjemmesiden vår er Roy Nordbakke.

- Vil du eller noen du kjenner abonnere på nyhetsbrevet, kan du/de sende fullt navn og epostadresse til post@tabernaklet.org. Eller de kan melde seg på nederst på menighetens nettside.

- Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med e-postadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av eller ta kontakt med oss per e-post

Be for:

- Torsdagsklubben, arbeidet for å nå barn og familier.

- Den fine flokken av tenåringer som samles på Bapteens og for konfirmantene våre. Be for lederne.

- Be for baptistenes misjonsarbeid og Enejan og Batyrs arbeid med menighetsplanting og tv-produksjon i Istanbul. Be for forfulgte kristne og for krigens ofre.

- Barn, foresatte og ansatte i Festningsgata Menighetsbarnehage. Barnehagen har en tydelig kristen profil, et alternativ i mangfoldet av barnehager i Halden.

- Våre virkegrener, pastor, menighetsråd og de som er syke.

 

 

_________UKENS SANGTEKST _________

 

DET ÄR ADVENT

(translate from swedish)

Det susar genom livets strid
En fläkt av himmelrikets frid,
En kör av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
Och stilla ljuder Andens röst
I jordens alla zoner:
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt;
Det är advent, det är advent!

2.
Han kommer, Guds och mäniskans son,
Ur Fadrens sköte fjärran från
Och gästa vill vår boning.
Han kommer ned till jordens grus
Med evig kärlek, nåd och ljus
Och bjuder oss försoning.
Ett sken är re'n i öster tänt;
Det är advent, det är advent!

3.
Hur hög, hur ljus är ej hans gång!
Han kommer vid en jubelsång
Från Salems harpor klara.
Låt upp, o själ, ditt tempelhus
Och låt hans rika, fulla ljus
In i dess fönster skina!
Din bön uppstige oavvänt;
Det är advent, det är advent!

4.
Han kommer med ett sällsamt bud
från kärlekens och nådens Gud
att bringa till de sina.
Låt upp, o själ, ditt tempelhus
och låt hans rika, fulla ljus
in i dess fönster skina.
Din bön uppstige oavvänt;
Det är advent, det är advent!

TT/M: Boberg(1883), Lindström(1884), Ahlberg(1894)

 

Lytt til salmen her: https://youtu.be/kr4MWeK7Wtc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone