Nyhetsbrevet uke 22
2019-08-29
Nyhetsbrevet uke 22

 

Kjære leser av nyhetsbrevet!

Og PUFF, så var mai nesten slutt. Årstiden blir lysere og lysere, mens desverre blir skyene over verden bare mørkere og mørkere. Det har vært vondt og vanskelig å høre og se nyheter veldig lenge. "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men, den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen " (Matt. 24.35 ) Men uansett hvor mørk verdenssituasjonen er, så skal vi glemme det innimellom og glede oss over at den varmere årstiden er her. Nyte små stunder av hygge og velvære og den vakre naturen. "Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag" (Margaret Bonan). Det er godt å kunne legge hver dag og hele resten av livet i Guds hender. Han vet og forstår!

Vi går mot sommer og ferieavvikling i menighetene. Vi har fellesmøter fra og med 23. juni. 14. juli og 4. august er fellesmøtene i Tabernaklet. Kan du tenke deg å ordne kirkekaffen en av disse søndagene, så gi beskjed til Kjell eller Grethe (416 60 302). 

Harry Gran har også etterlyst noen som kan ta en runde med gressklipperen i sommer. Ta da kontakt med Harry (473 19 334) 

Det er felles sommeravslutning på Kornsjøbukta 16.juni. Se møteoversikt.

I dag får du en andakt fra pastor Kjell. Som vanlig en oppdatert møteoversikt og en god gammel sang lengst ned i brevet

Vi ønsker deg Guds velsignelse og fred, fortsatt gode dager og du er varmt velkommen til Tabernaklet! 

 

 

Nyhetsbrevet uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er som månen

av pastor Kjell B. Frøyland

Jeg vil gjerne dele noe med dere som jeg har tenkt en del på i det siste. Det er alvorlige og utfordrende tanker, men leser du helt til slutt vil du nok se at det blir til hjelp og velsignelse også.

Vi lever i en verden som Bibelen kaller for mørket. I Joh 3,19 sier Jesus at menneskene elsket mørket høyere enn lyset. Vi ser hvordan gudløsheten øker, og verden lytter mer til løgnen enn til sannheten. Midt i dette er vi plassert. I Johannes 17 ber Jesus for oss. Her sier han at vi er i verden, men ikke av verden. Vi har en oppgave her.

I Matt 5 sier Jesus at vi er jordens salt og verdens lys. Jeg vil fokusere på lys i dag.

Matt 5: 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Vi er kalt til å skinne for menneskene i dette mørket, i denne verden. Gjør vi det? Jeg tror at vi i alt for stor grad har satt lyset under et kar, eller for å si det med andre ord, holdt det inne i kirken. Så venter vi på at menneskene skal søke inn til oss hvor lyset er. Men Jesus sa i Matt 28, «Gå derfor ut». Og her sier han at vi skal skinne for menneskene. Dette er vårt kall, og dette er alvor. Det gjelder alle kristne, og ikke bare spesielt utvalgte. Eller, det vil si, vi er alle utvalgte. Så hvordan skal vi klare dette? Det er jo så vanskelig kan vi tenke. Ja, men det er også så lett.

I Joh 8, 12 sier Jesus: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Johannes skriver også i kapittel 1 at det sanne lys kom til verden. Det er Jesus som er det sanne verdens lys. Det er hans lys som skal skinne, og det er bare han som kan få mennesker ut av mørket. Derfor skriver Paulus så bra i 2. Kor 4:

4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som slaver for dere – for Jesu skyld. 6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. 7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.

Jesus, det sanne lys som kom til verden, hans lys skal skinne i våre hjerter. Kraften kommer fra ham. Det er ikke først og fremst våre gjerninger og prestasjoner som skal lyse for menneskene. Det er lyset fra ham som er verdens lys. Derfor valgte jeg tittelen på denne andakten, du er som månen. Månen lyser nemlig ikke selv, produserer ikke selv lys. Den bare reflekterer lyset fra sola. Vi ser månen i forskjellig form fordi det kommer an på hvordan den står i forhold til sola. Slik er det også med oss. Vi må leve nær Jesus, og bli hans ord, i evangeliet, så hans lys for skinne i våre hjerter. Da vil vi, som månen, reflektere det lyset. Vi må la oss påvirke og forme av han, så vi blir mer og mer lik ham. Men la oss også tenke på, og be om hjelp til, og komme oss ut blant mennesker slik at lyset kan stråle frem i mørket! Det er verden der ute som er i stort behov for dette lyset.

Amen!

 

 

Nyhetsbrevet uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEOVERSIKT 

Hver tirsdag kl. 18.00 er det bønnemøte i peisestua. Hver Torsdag er det ÅPEN KIRKE fra 11-00-14.00. Torsdagsklubben møtes fra kl. 17.30 (utenom i skolens ferier). Annenhver mandag i ULIKE UKER er det Misjonsforening kl. 19.00.

Annenhver onsdag i LIKE uker er det fellesskapsgrupper kl. 19.00 (en mannsgruppe møtes på torsdager). Ta kontakt hvis du ønsker å være med i en Fellesskapsgruppe!

Søndag 2. juni kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og misjonsoffer til Baptistkirken Norge. Kjell B. Frøyland leder, Christian Østensvig taler og leder i lovsang. Torill Erichsen spiller. Kirkekaffe

Søndag 9. juni kl. 11.00 (Landsmøtesøndag):Gudstjeneste. Elin Kaupang vil lede, Batyr Nursen vil tale. Kirkekaffe om noen melder seg

Søndag 16. juni kl. 12.00: FELLES SOMMERAVSLUTNING PÅ KORNSJØBUKTA LEIRSTED. Elim, Fredrikstad og Tabernaklet sammen. Dag saltnes m/band vil være med. Det blir ellers grilling og aktiviteter. Ikke helt ferdig planlagt.

Søndag 23. juni kl. 11.00: Første fellesmøte på Betel. Malin Oseland taler. 

Søndag 30. juni kl. 11.00: Fellesmøte i Metodistkirken. Kjersti G. Petersen taler.

 

For flere detaljer om vår virksomhet, se vår facebookside Tabernaklet Halden Baptistmenighet.

Hjertelig velkommen til samlingene!

 

Nyhetsbrevet uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅPEN KIRKE

Vi har startet opp et uformelt treff-sted som vil være hver torsdag formiddag mellom 11.00 og 14.00 i peisestua. Vi ønsker at det kan

være et sted for et uformelt kristent fellesskap, et sted vi også kan invitere nye til. Som mennesker vi kommer i kontakt med i vår fritid eller som kommer til kirken vår. 

Etter et lite innledende "Dagens ord", er det god tid til prat og hygge. Vi ordner kaffe og te.

Du tar med deg: Mat til deg selv om du vil, håndarbeid om du vil, en venn om du vil og deg selv akkurat som du er. Vi har tenkt på ulike treffende navn på nysatsningen, men har forløpig roet oss med bare "Åpen kirke"! Så ser vi etterhvert om et mer beskrivende navn dukker opp. Hjertelig velkommen!

 

Nyhetsbrevet uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bønn og Lovsang - Sammen i enhet for Halden

Felles bønn- og lovsangsmøte med nattverd

"Bønn og Lovsang" er et felleskirkelig arbeid hvor vi ønsker å samle kristne på tvers av generasjoner og menigheter til bønn og lovsang for Halden.

Lovsang:
- I Åndens enhet skal vi løfte opp navnet Jesus og prise Han med alle generasjoner.

Bønn:
- Vi ber om Guds rikes komme og at Guds vilje skal skje i vår by. Måtte Guds Ånd sende ut sine arbeidere og inspirere oss til å nå byen vår.

Nattverd:
- I nattverden markerer og feirer vi enheten i Kristus. Vi minnes om det Han har gjort for oss.

Vi ønsker deg, din familie og dine venner hjertelig velkommen.

Dette er datoene våren 2024:

14. januar - Kl. 19:30
11 februar - Kl. 19:30
10. mars - Kl. 19:30

14. april - kl. 19.30
12. mai - kl. 19.30

09. juni - kl. 19.30

 

Alle datoene vil arrangeres i Pinsekirken Salen. 

Nyhetsbrevet uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAST INFORMASJON

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine Heide på
tlf. 924 53 406, så vil hun informere og være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk. Merk eventuelt din gave med "Misjon" dersom du ønsker å gi en ekstra gave spesielt til dette. 

Kontaktinformasjon

- Menighetens kontor/kontortelefon er betjent hver dag fra 9.00 - 15.00. Om ingen er tilstede pga besøk, møter eller annet, så ringer vi tilbake!

- Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org.

- Kjell Birger Frøyland er menighetens pastor med telefon 928 33 210 og e-post: pastor@tabernaklet.org. Han har vanligvis fri mandag og lørdag.

- Viseforstander er Elin Kaupang, med telefon 412 10 566 og e-post: elinkaupang@halden.net 

- Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, send oss en e-post til post@tabernaklet.org.

- Menigheten informerer gjennom nyhetsbrev, vår nettside www.tabernaklet.org. og på facebook. Ansvarlig for utsendelse av nyhetsbrevet er Grethe Pihlstrøm. Det sendes ut midt i annenhver uke. Er det noe du ønsker å ha med i nyhetsbrevet, send e-post til post@tabernaklet.org (helst i løpet av mandagen). Ansvarlig for hjemmesiden vår er Roy Nordbakke.

- Vil du eller noen du kjenner abonnere på nyhetsbrevet, kan du/de sende fullt navn og epostadresse til post@tabernaklet.org. Eller de kan melde seg på nederst på menighetens nettside.

- Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med e-postadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av eller ta kontakt med oss per e-post

Be for:

- Torsdagsklubben, arbeidet for å nå barn og familier.

- Den fine flokken av tenåringer som samles på Bapteens og for konfirmantene våre. Be for lederne.

- Be for baptistenes misjonsarbeid og Enejan og Batyrs arbeid med menighetsplanting og tv-produksjon i Istanbul. Be for forfulgte kristne og for krigens ofre.

- Barn, foresatte og ansatte i Festningsgata Menighetsbarnehage. Barnehagen har en tydelig kristen profil, et alternativ i mangfoldet av barnehager i Halden.

- Våre virkegrener, pastor, menighetsråd og de som er syke.

 

 

_________UKENS SANGTEKST _________

 

Lær meg å kjenne dine veie


Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok.

 

                                                   Salmen er skreven av den danske presten

                                                        og salmediktaren Jacob Paulli i 1902.

 

                                                       Lytt til sangen her: https://youtu.be/FT1ymB1J7Ik?si=a2K0AV-Tfr_mqZRG

 

 

 

 

  

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone