Nyhetsbrev uke 17 og 18
2019-04-25

Nyhetsbrev uke 17 og 18

Påsken er over, men ikke påskens forløsende budskap. Graven er tom, Jesus stod opp og han lever! Les ukas andakt til slutt i dette nyhetsbrevet.

Misjonsgudstjeneste søndag 28. april kl 11:00

Det er SilkPartners misjon om å bringe Jesus til tyrkisktalende folkeslag i Sentral-Asia som denne gangen er fokuset i misjonsgudstjenesten.

Siloa vil synge, Leif Olsen leder. Vi får besøk av bedriftsleder og lekmannspredikant Magnus Olsson. Magnus brenner for SilkPartners misjon i Asia. Han har vært med i SilkPartners styre i 6 år og betyr mye for arbeidet med sin støtte på flere områder. Hans store hus i Alanya, Tyrkia, med overnattingsplass til 30-40 personer står til SilkPartners disposisjon om sommeren uten kostnader for oss. Der holdes sommerkurs/ferie med bibelundervisning for menigheten i Istanbul og evangelister fra Turkmenistan. Magnus Olsson tilhører en pinseforsamling i Ljungskile, og driver også sin egen misjonsvirksomhet, Slottsmissionen og driver kristne barnehager og skole. En allsidig og spennende taler, med et stort hjerte for misjon, besøker oss denne søndagen.

Vi får også se filmen «Fra TV-seer til disippel» og vi får siste nytt fra arbeidet til SilkPartners og planer for 2019.

Det vil bli Gaveinnsamling til SilkPartners arbeid. Kirkekaffe                                                                                                                                                      

Alle er varmt velkommen!

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 5. mai kl 11:00

Konfirmantene deltar med drama og presentasjon av året som konfirmanter. Årets konfirmanter er: Kristoffer Olsen, Niklas Sandstrom, Jens Herman Borge Jansen, Annikken Njøten og Adrian Eriksen. Stig Andre Lippert leder gudstjenesten. Pastor Atle H. Eidem taler. Det blir sang og musikk ved Maren Lande. Alle hjertelig velkommen!

Pusteromsgudstjeneste søndag 12. mai kl 17:00 (merk klokkeslettet)

Skaperverkets dag. Nattverd med bønnevandring. Vi får sang og musikk ved Jenny Norheim, Jan Erik Norheim, Arild Elnes og Pål Esben Gustavsen. Andakt ved Roy Nordbakke. Medlemsopptakelse. Innsettelse av nye tjenere i menighetsrådet. Pastor Atle H. Eidem leder gudstjenesten.

Formiddagstreff fredag 3. mai kl 11:00

Fredag 3. mai er alle velkomne til Formiddagstreff i Peisestuen, Tabernaklet. Det blir sang ved Halden Trivselkor. Mariann Strøm leder treffet hvor det også er god bevertning, åresalg. Temaet denne dagen er ved pastor Atle Eidem. Han tar opp noen spørsmål rundt det som skjer når åndelig maktmisbruk dukker opp i mellommenneskelig forhold. Det kan være både i familien, på arbeidsplassen eller innen foreningsliv og menigheter. Temaet er vanskelig, men Eidem er kjent med sjelesorg og vil forsøke å trekke fram sider som kan bli til hjelp når vi står overfor mennesker som utøver press og makt. Til slutt i treffet blir det andakt ved menighetens pastor, Atle Eidem.

Vårdugnad i kirken lørdag 4. mai kl 10:00 – 15:00

Nyhetsbrev uke 17 og 18

Her er noe av det som skal ordnes:

Klippe hekk

Rake plener

Sope / spyle hovedinngang og fortau

Luke og legge bark ved kjellerinngang

Vaske vinduer inne og ute

Vaske kupler i kirkesal (leier lift)

Muligens male i nye kontorer

Evt.

Det er mye jobb, men hvis vi blir mange nok, går arbeidet som en lek.

Vi kan friste med lunsj og hyggelig samvær.

Huskomiteen v/ Harry

Menigheten søker etter ny barne og ungdomsleder

Kjenner du noen som kan bli vår nye barne og ungdomsleder? Vi søker en person som vil være sentral i planleggingen og utviklingen av menighetens arbeid for barn og unge. Det er en deltidsstillling, 50 %, i ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Barne- og ungdomsleder deltar i menighetens tilbud til barn og unge, og arbeidet utføres i nært samarbeid med pastor, menighetsråd og andre ledere.

Arbeidsoppgaver:

Hovedleder for «Bapteens» (13-19 år)

Hovedansvar for konfirmantarbeidet

Hovedansvar for deltakelse på leirer

Være med å arrangere Ung-gudstjenester for alle

Være med å utrede og planlegge oppstart av barnearbeid

Holde andakter, være kontaktskaper og et forbilde i miljøet

Oppdage, oppmuntre, utvikle og utruste nye, unge ledere

Ansvar for å følge opp andre ledere i barne- og ungdomsarbeidet

Kvalifikasjoner / egenskaper:

Trives med å jobbe med barn og unge

Ha god formidlingsevne

Evne å inspirere og lede andre

Være kreativ, med vilje og evne til å sette i gang nye tiltak

Kunne arbeide selvstendig, men også i team

Musikalske evner er et ønske, men ikke et krav

Relevant utdannelse er en fordel, men ikke et krav

Ha plettfri vandel (aktuelle kandidater til intervju må fremlegge politiattest)

Du må kunne identifisere deg med formålet og verdigrunnlaget til Halden Baptistmenighet

 

Vi kan tilby:

En stilling i en endringsorientert menighet med fokus på barn og ungdom

Du vil inngå i et team som jobber målrettet med barn, ungdom og unge familier

Frihet til å forme og påvirke arbeidet

Lønn etter satser i Det Norske Baptistsamfunn

Les mer her

Kornsjøbuktasdag søndag 26. mai kl 12:00

Vi samles sammen med vennene fra Elim og Fredrikstad på leirstedet vårt på Kornsjøbukta kl 12:00 til gudstjeneste med eget barnemøte. Arild B. Svendsen leder. Atle H. Eidem taler. Dramagruppen Flash deltar. Barnemøte under gudstjenesten med Agnar Sæli. Etter gudstjenesten blir det lek og grilling. Ta med det du vil grille/spise/drikke. Det kan også være lurt å ta med noe å sitte på.

Avslutningsfest for konfirmantåret 2018/19

Nyhetsbrev uke 17 og 18

Det er et løft for konfirmantarbeidet at mange av menighetene på Østlandet går sammen. Årets kull hadde avslutningsfest i Fredrikstad 6. april. 28 av 34 konfirmanter fra Østlandets felles konfirmantarbeid deltok på felles avslutningsfest i Fredrikstad baptistkirke lørdag 6. april. Med fjorårskonfirmanter og ledere så har det vært en gruppe på over 60 personer til sammen, som har sprengt kapasiteten på Kornsjøbukta over tre weeekender der gjennom høsten og våren, i tillegg så var gruppen også med om den felles konfirmantleiren på Vegårtun i januar.

Påmelding til konfirmasjonsåret 2019/20

I Tabernaklet har vi et supert tilbud for konfirmanter. Vi har felles opplegg sammen med andre baptistmenigheter på Østlandet. Istedenfor de tradisjonelle samlingene annenhver uke, så drar vi på fire leirer. Leir én, to og fire foregår på vårt eget leirsted, Kornsjøbukta. Der får konfirmanter lære om viktige temaer som Bibel, mobbing, etikk og generelt om kristen tro. Den tredje leiren er på Vegårtun leirsted i Vegårshei. Der er vi sammen med konfirmanter fra Vestlandet og Sørlandet i tillegg. Konfirmantopplegget i Tabernaklet er åpent for alle. Det kreves verken tilhørighet eller dåp for å være med, da vi som baptistmenigheter legger vekt på at konfirmantåret skal være et år med undervisning i den kristne tro. Vi bekrefter ikke dåp gjennom vårt konfirmantarbeid, slik Den norske kirke gjør, men vi ønsker å vise at Gud bekrefter den enkelte konfirmant gjennom at hver og en er skapt med en hensikt, er verdifull og elsket. VI tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg som heter TenTro. Det er et opplegg som brukes av menigheter i hele landet. Vi har gjort en del tilpasninger på dette opplegget, og har funnet en formell som vi opplever at funker bra, og som konfirmantene selv gir positiv tilbakemelding på.

Kontakt pastor Atle H. Eidem på tlf 41364670 om du ønsker flere opplysninger eller vil melde deg opp til konfirmasjonsåret 2019/20.

Terror mot kristne på Sri Lanka

Påskedagsmorgen var det attentater mot tre kirker og flere hoteller på Sri Lanka. En av de rammede menighetene har gode relasjoner til Faith Baptist Church i Oslo. Rapportene forteller totalt sett om flere hundre døde og skadde i denne tragedien, og tirsdag 23. april var det nasjonal sørgedag over hele landet. Vi deler sorgen, også med våre tamilske venner innen Baptistsamfunnet her i Norge. Pastor Roshan Mahesan, som er barndomsvenn med pastor Anton Sinnathamby, var i påsken på besøk i Faith Baptist Church i da det eksploderte utenfor kirka hans hjemme på Sri Lanka.Han bor i kirka sammen med familien sin, men var i Norge for å tale på gudstjenestene hos Faith Baptist Church i påskeuka. Les mer her

La oss be for de som er rammet av terroren på Sri Lanka.

Nytt kontor under bygning

Flinke, dyktige og frivillige bruker tiden sin på å bygge nytt kontor i kirkens underetasje. Her vil kontorene få enkel og rask adgang fra gateplan. I tillegg og selve grunnen for å flytte kontorene fra andreetasjen og ned er at vi får frigjort leiligheten oppe til utleie. Dette vil øke de faste månedlige inntektene til menigheten. Kontakt Harry Gran om du vil være med å gjøre en innsats.

Terje Aadne tar ikke gjenvalg som generalsekretær.

Terje Aadne har vært generalsekretær i 10 år når han går av sommeren 2020. Det har vært et stort privilegium å få være med å lede Det Norske Baptistsamfunn gjennom snart 9 år som generalsekretær, sier Terje Aadne til nettstedet baptist.no, og gleder seg over at kirkesamfunnet har vokst betydelig disse årene. I 2010 var det 84 menigheter og 5621 medlemmer i fullt medlemskap. Nå er det 104 menigheter og 6570 medlemmer.
Menighetene har blitt bedt om å komme med forslag til hvem som bør etterfølge Terje Aadne som generalsekretær for Baptistsamfunnet. Les mer her

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. I 2019 er totalbeløpet du kan få skattefradrag på 50 000 kr i året, gir du dette utløser det en skattelette på 10 000 kr. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt pastor Atle H. Eidem, så vil han være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk.

Annet

Ønsker du besøk, samtale, sjelesorg, en å snakke med om livet og kanskje det som er vanskelig, så ta kontakt med pastor Atle H. Eidem, tlf 41364670. Han kommer gjerne på besøk til deg, eller du kan komme til kirkens kontor. Ikke bare sitt hjemme og håp at han en dag dukker opp, men ta kontakt og avtal ett besøk.

Menighetens kontor er betjent tirsdag fra 11:00-13:00 ved Ole Åkerman, onsdag 11:00-13:00 ved Linda Tveter og torsdag 11:00-13:00 ved pastor Atle H. Eidem. Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org

Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, kan du ta kontakt med Linda Tveter. Hun bestyrer også oppdatering av menighetens kalender. Så har du ting i menigheten eller fra virkegrenene du ønsker å annonsere, så kontakt Linda. Ring til menighetens telefon nummer 949 78 695 i hennes kontortid her på onsdager kl. 11:00-13:00.

Vi kommer ikke lenger til å ha ukentlige betalte annonser i Halden Arbeiderblad, men du finner oss på plakaten i avisen hver uke. Vi vil informere gjennom nyhetsbrev, vår nye nettside www.tabernaklet.org . Kjenner du noen som vil ha glede av dette nyhetsbrevet kan de sende sitt fulle navn og epostadresse til post@tabernaklet.org, da vil de motta nyhetsbrevet eller du kan melde deg på nederst på menighetens nettside

Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med epostadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone