6 søndager i Matteus kapittel 6
2018-12-20

Prekenserie våren 2019
Pastor Atle H. Eidem holdt denne våren en prekenserie i 6 deler ut fra kapittel 6 i Matteusevangeliet. Ta deg gjerne tid til å lese det kappitlet. Kappitel 6 hos Matteus er midt i den delen som kalles Bergprekenen. Der Jesus underviser folket i hva det vil si å følge ham og være hans disippel. Jesus underviste i Gudsrikets livslover og vi skal bruke våren til å studere disse nærmere. Jesus forkynner at Guds rike er tilgjengelig nå, "Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» Mark 1, 15 Jesus sier: Følg meg, bli min disippel, min lærling. Jesu gode nyheter og undervisning leder naturlig til gode Jesu disipler. Når menigheter og kirker misforstår evangeliet, produserer de passive tilskuere av evangeliet, heller enn etterfølgere og lærlinger av Jesus. Selvfølgelig så inkluderer Jesu evangelium tilgivelse for synd. Selvfølgelig så inkluderer det Jesu løfte om at døden ikke skal ha det siste ordet, at oppstandelsen betyr et evig liv med Gud som aldri vil opphøre. Men evangeliet inkluderer mer enn det. Jesus kom og forkynte gledesbudskapet om Guds kongerike. Han introduserte at Guds rike er kommet nær, Jesus brakte Guds kongerike til oss. Dette kongerike er svært annerledes enn denne verdens riker. "Den som vil være stor i Guds kongerike, skal være alles slave" sier Jesus. I Bergprekenen så skildrer Jesus denne måten og leve på. Hans budskap var at vi kan få innpass i riket og lære av han å leve det livet han beskriver. Hele Jesu liv på jord var å modellere dette riket. Hele hans tjeneste og undervisning var å forklare og stadfeste dette kongerike. Hele hans oppdrag og misjon var å utvide dette rike. Hans befaling var å søke dette rike over alt annet. Jesus bønn og oppdrag er at navnet, riket og viljen som råder i himmelen også skal råde på jorden. Skal råde hos deg og meg. Og vi tror at dette livet sammen med Jesus vil forvandle meg, deg og verden!

Sammen over 6 søndager skal vi som menighet se nærmere på livslovene i dette kongeriket som Jesus prolamerte. 
Søndag 6. januar: Matteus 6, 1. Hvem er ditt publikum? (Hør prekenen her)
Søndag 13. januar: Matteus 6, 2-4. Sjenerøsitet. (Hør prekenen her)
Søndag 20. januar: Matteus 6, 5-13. Herrens bønn. (Hør prekenen her)
Søndag 3. februar: Matteus 6, 19-24. Det udelte hjerte. (Hør prekenen her)
Søndag 3. mars: Matteus 6, 16-17. Fest eller faste? (Hør prekenen her)
Søndag 2. juni: Matteus 6, 25-34. Vær ikke bekymret! Hør prekenen her)

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone