Kalender/Menighetsmøte
Menighetsmøte
DETALJER

Menighetsmøte er menighetens øverste besluttende organ. Her har hver medlem av menigheten en stemme. Alle saker av en viss størrelse blir avgjort på menighetsmøtene. 

I våre vedtekter står det følgende om menighetsmøte:

Menighetsmøtet

Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste avgjørende myndighet. Det bør være minst 7 menighetsmøter hvert år, inkludert årsmøte 1 og 2.

Menighetsmøtet gjøres kjent med minst en ukes varsel, og saksliste skal være tilgjengelig senest ved siste offentlige møte før menighetsmøtet. Sakene avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmer har stemmerett i menighetsmøtet. Vedtak som fattes under menighetsmøtet, skal innføres i menighetens vedtaksprotokoll. Menighetsmøtet bestemmer samtidig hvem som skal iverksette vedtaket. Alle forslag skal være skriftlige.

Menighetsmøtet velger ordstyrer i menighetsmøtet.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone