Hva sier du?
2019-03-14

Hva sier du?

Det finnes ord som gir noe til de vi snakker med. Som gir glede, oppmuntring, tro, håp. Det finnes ord som tar noe fra de vi snakker med. Som tar livsmot, livsglede, Gudstro, verdighet. Slik er det med ord. Enten gir de noe godt, eller så bærer de med seg noe ondt. Enten eller. For det finnes ikke ord som er helt nøytrale. Selvsagt er noen mer nøytrale enn andre. Men når tonefall og stemmebruk kommer til. Når ordene får en sammenheng og sies i en bestemt situasjon, så er ingen ord helt og fullt verdiløse. Vi har lett for å tenke; men det var jo bare noen ord, det kan vel ikke være så farlig.

Jesus sier i Matteus 12, 33-37 noe annet. Han sier at et ord er et enten eller. Enten er det med og bygger opp, eller så er det med og river ned. Enten gjør det oss rikere, eller så gjør det oss fattig.
Med våre giftige ord kan vi gjøre stor skade. Vi kan knuse andres glede og glød. Vi kan trampe på andres drøm. Vi kan forårsake andres sinne. Vi kan gjøre mennesker redde. På den annen side, kan et ord sagt i rette tid: Hjelpe noen som føler seg ensomme. Hjelpe noen til å føle seg elsket. Hjelpe noen til å finne retning og ledelse i livet. Hjelpe noen til å finne håp i det håpløse.

Psykologspesialist Lisbeth Brudal har forsket på positivpsykologi. Hun gir følgende råd for å bli mer lykkelig: ”Si noe positivt til minst 2 personer hver dag”.    
Dette er ikke fremmed for Bibelen, hebreerbrevet 3, 13 sier: «Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag»                                       

Våre ord er vi selv ansvarlige for. Vi kan være med å bygge broer, eller å rive broer ved det vi sier. Vi kan tale ord som skaper lys i mørke, eller vi kan tale ord som slukker lyset. Vi kan tale ord som skaper liv i døden, eller vi kan tale dødbringende ord.

Hva sier du?

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss




Powered by Cornerstone