Evig liv
2019-02-14

Evig liv

En av de store refleksjoner over evigheten finner vi i salme 90. Salmisten sier: «Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud… For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt»
Gud lever i en endeløs selvtilstrekkelig tilstand, han er derfor ikke travel, han har aldri dårlig tid, han har evigheters evigheter å ta av.
Vi er ofte så utålmodige, vi har det så travelt. Gud er fra evighet til evighet. Så fra Guds perspektiv, når starter så evigheten?
Evigheten er allerede i gang. De fleste tenker på evigheten som noe som vil starte en gang der fremme. Men Gud sitter ikke og venter på at evigheten skal begynne, for den er allerede startet. Evigheten pågår nå. Jesus definerer i bibelen evigheten slik: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Joh 17, 3. Evig liv er å kjenne Gud, å leve i hans kjærlighet og tilstrekkelighet.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

949 78 695

 

Følg oss
Powered by Cornerstone