Nyhetsbrev for uke 32 og 33
Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære leser av nyhetsbrevet!

Nå er det bare et fellesmøte igjen og så starter vi opp med egne møter. Da er det på tide at høstens første nyhetsbrev forfattes og sendes ut til dere. Det er heldigvis lite med været som minner om høst foreløpig og det tar vi jo imot med åpne armer. Vi håper dere har hatt en fin sommer, selvom den kanskje har vært annerledes enn før. Vi har kanskje blitt nødt til å være takknemlige for helt andre ting enn det vi har satt pris på før. Covid19 har snudd om på mye og desverre må vi forholde oss til viruset inn i fremtiden. Ola Liland forteller at i Norge er visstnok ingen blitt smittet ved besøk i en kirke. Så en gudstjeneste er kanskje det tryggeste sted å oppsøke? La oss be om at menigheten og oss hver enkelt skal få bety noe for søkende mennesker i denne tiden. 

Fra og med dette brevet kommer det nyhetsbrev i LIKE uker. I dette nyhetsbrevet får dere informasjon om møtene tre søndager fremover. Det er også en hilsen fra vår nyansatte pastor Kjell Frøyland og litt informasjon om konfirmantarbeidet og om ungdomsarbeidet. 

Smittevernreglene følges opp for alle opphold i kirken vår. Litt om dette først:

Velkommen til Tabernaklet.

Vi følger smittevernveileder for at det skal være så trygt som mulig, men alle som deltar må være med å bidra til at det er trygt. Har du symptomer på influensa o.l. må du holde deg hjemme. Det er svært viktig at vi holder avstand på mer enn en meter. Dette gjelder selvsagt i kirkesalen, men er like viktig i inngangen. Husk at alle skal registreres ved inngang, så beregne litt ekstra tid. Så er det viktig at du vasker hender, eventuelt spriter hendene godt, når du kommer. Det kan for din egen del også være lurt å gjøre når du går. På grunn av smittesituasjon blir det ikke kirkekaffe eller annen servering på en stund.

Det blir opp til enhver å velge om en vil komme i kirka i denne tiden, eller om en synes det er tryggere å bli hjemme. Vi vil se på muligheter for å lage nye sendinger på facebook og eventuelt andre nettsteder.

Hilsen fra pastor Kjell Frøyland:

Kjære menighet.

Det er en stor glede for meg, som menighetens nye pastor, å få skrive en hilsen til dere. Tusen takk for tilliten!

Jeg har lyst til å hilse dere med en bønn Paulus skrev til efeserne. Ta imot denne som min bønn for dere, og menigheten vår. Så håper jeg at også du kan gjøre denne bønnen til din, så vi både sammen, og hver for oss, kan be for hverandre og velsigne hverandre.

Ef 1, 15-23:

 «Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.»

Jeg vil oppmuntre oss alle til ærlig og oppriktig bruke både denne bønnen, men også den som vi finner i Efeserne 3. Det vil gjøre noe med vår innstilling og våre hjerter og gi Gud anledning til å forme oss etter sin vilje. Vi har så lett for å drive på med våre ting og ha våre meninger, men det handler om å få se Guds plan og hensikt.

Vi ser i denne teksten at Paulus ber om at «vi må få den ånd som gir visdom og åpenbaring» og at han må «gi dere lys til hjertets øyne …» Mitt ønske er at vi kan stå sammen og be om at Gud må gi oss visdom, åpenbaring og «lys til hjertets øyne» så vi kan se hans plan og vilje, for våre liv og vår menighet. Bibelen er klar på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne (1. Tim 2,4). Det inkluderer også alle i Halden. Derfor må vi be Gud om å forme oss og lede oss, så vi kan være hans kropp som gjør hans vilje. Det gjelder oss som enkelt personer, og som menighet. Vi har lett for å legge planer og be Gud velsigne dem. Jeg tror vi må snu om på dette og be Gud vise oss hva han velsigner. Vi er nemlig kalt til å være med på hans oppdrag. Så la oss be Gud vise oss hans planer og hans vei med menigheten vår.

Hilsen Kjell

 

Søndag 16. august kl 11.00

Gudstjeneste (siste felles sommermøte)

Ola Liland vil lede gudstjenesten og Dagfinn Stærk vil tale. Det kan desverre ikke bli besøk av familien Ozolini i år, på grunn av pandemien. Du er varmt velkommen!

Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 23. august kl. 17.00

Samlingssøndag i Tabernaklet

Dette blir en stor og fin kveldsstund i kirken. Vi skal formelt innsette Kjell Frøyland som vår nye pastor, be for han og ønske han varmt velkommen! Det er Ola Liland som leder og Kjell Frøyland som taler. Gordon Øhrn og Torill Erichsen bidrar med sang og musikk. Det blir kollekt til arbeidet i menigheten. Det kan desverre ikke serveres noe å spise. Det ville bli for komplisert og skape usikkerhet i forhold til smittevernet. Du er hjertelig velkommen!

Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 30. august kl. 11.00

Gudstjeneste for alle 

Litt fra Kjell Frøyland om denne type samling:

«Sprell levende» blir «Gudstjeneste for alle!»

De siste årene har vi hatt «Sprell levende gudstjenester» av og til i Tabernaklet. Før i tiden kalte en det gjerne for familiegudstjeneste, og de er spesielt rettet mot barn. Vi ønsker å styrke dette arbeidet. Derfor legger vi opp til å ha en «fast» søndag i måneden, og har valgt siste søndagen. Da vet alle når det er.

Men det er vanskelig å finne et navn som kommuniserer godt. En del føler seg ikke inkludert i ordet «familiegudstjeneste» kanskje fordi de ikke har familie. «Sprell levende» kunne kanskje også oppleves som litt ekskluderende for noen. «Sprell levende» er søndagskolemateriellet til søndagsskoleforbundet, og har vært brukt her i kirken tidligere, og ved det kom navnet på Gudstjenesten. I mange sammenhenger bruker en «Alle sammen gudstjeneste». Det er et konsept fra misjonskirken. Vi tenker at vi lager egentlig vårt eget konsept, inspirert av både det ene og andre. Dessuten ønsker vi at alle skal forstå at det er en gudstjeneste for alle generasjoner. Det kommer til å være litt på barns premisser med dukketeater o.l. Men målet er at alle skal kjenne seg hjemme og få noe ut av det. Derfor har vi, i alle fall foreløpig, landet på å kalle det «Gudstjeneste for alle». Så vi ønsker store og små, unge og gamle, og alle mellom der, hjertelig velkommen i Tabernaklet siste søndag i måneden. Det er en ypperlig anledning også til å invitere med seg både barn og barnebarn, men også naboer og venner til Tabernaklet.

Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmant 2020/2021?

Oppdatering august 2020:

Det blir oppstart og informasjonskveld for konfirmanter og foreldre/foresatte onsdag 19. august kl.18.00 i Elim. Vi er i en usikker tid med hensyn til corona og utviklingen den siste tiden. Det vil denne kvelden bli informasjon om planer for oppstarten av året og dialog rundt hva som er ønskelig og mulig for videre opplegg med konfirmantene. 

Informasjon som tidligere er gitt om konfirmantopplegget:

Planleggingen av neste konfirmantår er i gang.

Siden 2004 har vi hatt et felles opplegg for Baptistmenighetene på Østlandet som består av fire konfirmantweekender, hvorav tre på Kornsjøbukta leirsted og den fjerde er på Vegårtun leirsted. På Vegårshei pleier også baptistmenighetene på Sør- og Vestlandet sende sine konfirmanter. I tillegg har vi hatt noen få lokale samlinger og en felles avslutning. Det har vært en fin og populær måte å gjennomføre konfirmasjonstiden på. Ofte har våre menigheter få konfirmanter, og da blir vi en stor gruppe i stedet for noen få. I tillegg til konfirmantene er det også med en del fjorårskonfirmanter, noen unge ledere og voksne ledere. Mange synes også det er hyggelig å reise på leir, og så slipper de å binde opp en ettermiddag hver uke. Samtidig er det sånn at noen synes det er vanskelig med overnatting, og det har vi forståelse og respekt for. Da skal vi prøve å finne en løsning på det.

Vi er i ei spesiell tid akkurat nå, og vi vet litt lite om hvordan ting utvikler seg fremover. Tanken er at vi fortsetter med samme opplegg som før. Vårt konfirmasjonsopplegg er åpent for alle!

Det er veldig bra om vi får meldinger om det er noen som ønsker å være konfirmanter hos oss det kommende året. Fjorårskonfirmanter og unge som ønsker å være ledere må gjerne også gi beskjed.

For alle som er interessert og/eller har spørsmål rundt dette, så er det bare å ta kontakt med Barne- og Ungdomspastor Kjell B. Frøyland på tlf 92833210, eller mail: kjell.b.fr@gmail.com

 

Litt annen informasjon:

Ungdomshelg.

Årets ungdomsleir på Vegårshei ble i år avlyst, som det meste annet, på grunn av Covid 19. Rett før sommerferien kom Ungbaptist opp med en idé om «Digital sommerleir». De oppfordret ungdomsgruppene rundt om i landet til å lage lokale arrangement med aktiviteter og gjerne overnatting. UngBaptist laget opplegg til noen konkurranser og hadde flere livesendinger med lovsang og andakter. Vi i Tistedal og Halden ble enige om å gjøre noe sammen, og ungdommene ønsket å være et annet sted enn i kirken for å få mer leirfølelse. Da grensa var stengt kunne vi ikke dra til Kornsjø, men siden vi har gode kontakter ved Stenbekk Misjonssenter, fikk vi komme der. Så fra fredag 7. til søndag 9. august var 19 ungdommer, 4 voksne og ett barn samlet til leir. Vi var kjempeheldig med været, og i kombinasjon med ett nydelig leirsted ble det en kjempefin helg. De første livesendingene bar preg av litt tekniske problemer, men etter hvert fungerte det ganske bra. Tema for samlingene var «Følg meg» og det var god og utfordrende undervisning. I løpet av helgen fikk ungdommene tid til å spille fotball, volleyball og bade. På kvelden var de samlet i peisestua til spill og samtale. Med det flotte været kunne alle måltider spises ute på verandaen. På lørdagskvelden ønsket ungdommene en ekstra samling hvor de kunne synge lovsanger og ha en bønnevandring. Fin avslutning på kvelden.

Takk til en fin gjeng å ha med på tur.

Kjell

Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Formiddagstreffene (innstilt inntil videre)

Alle er velkommen til Formiddagstreff i Tabernaklets Festsal, annonserte fredager klokken 11.00. Det er hyggelig å se at mange, både fra menigheten, naboer og andre kommer. Vi legger vinn på å holde en åpen og avslappet tone med kåseri over ulike tema. Det er alltid sang, musikk og andakt.. Fra kjøkkenet kommer god servering som smaker godt mens praten går rundt bordene.I alle år har det vært åresalg, med blomster som gevinster. Inntekten dekker utgiftene til servering og drift. Hvert år blir vi også invitert til menighetens julemiddag, som arrangeres for de over 70 år. 

Film fra Kongo

Baptistsamfunnet har i forbindelse med 100-års jubileet for misjon i Kongo i 2020 fått laget en flott film på 30 minutter som tar for seg arbeidet og historien til denne rike norske baptistmisjonen. Se filmen her 

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. I 2019 er totalbeløpet du kan få skattefradrag på 50 000 kr i året, gir du dette utløser det en skattelette på 14 000 kr. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine Heide, så vil hun være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk.

Annet

Menighetens kontor er betjent tirsdag fra 11:00-13:00 ved Ole Åkerman, onsdag 11:00-13:00 ved Linda Tveter. Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org. Ola Liland er menighetens viseforstander med telefon 414 14 555 og e-post ola.liland43@gmail.com

Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, kan du ta kontakt med Linda Tveter. Hun bestyrer også oppdatering av menighetens kalender. Så har du ting i menigheten eller fra virkegrenene du ønsker å annonsere, så kontakt Linda. Ring til menighetens telefon nummer 949 78 695 i hennes kontortid her på onsdager kl. 11:00-13:00.

Menigheten informerer gjennom nyhetsbrev, vår nye nettside www.tabernaklet.org. Ansvarlig for utsendelse av nyhetsbrevet er Grethe Pihlstrøm. Det sendes ut annenhver uke i LIKE uker. Er det noe du ønsker å ha med i nyhetsbrevet, send e-post til gretheipihl@gmail.com (helst i god tid).  Ansvarlig for hjemmesiden vår er Roy Nordbakke.

Kjenner du noen som vil ha glede av nyhetsbrevet kan de sende sitt fulle navn og epostadresse til post@tabernaklet.org, da vil de motta nyhetsbrevet eller du kan melde deg på nederst på menighetens nettside

Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med epostadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av.

Be for:

- Oppstart og utvikling av Juba i tiden som kommer. For barn, foreldre og ledere.

- Den fine flokken av tenåringer som samles på Bapteens og for konfirmantene våre. For barne- og ungdomspastor Kjell og de andre lederne

- Barn, foresatte og ansatte i barnehagen vår. Barnehagen har en tydelig kristen profil, et alternativ i mangfoldet av barnehager i Halden.

- Kjell Frøyland og hans virke i menigheten som ny pastor.

- Menighetens ledelse og de som er syke.

 

_______________________ ANDAKT___________________________

Av Kirsti Solberg Liland

 

Salme 23

Mennesker gjennom alle tider har lett etter noe som er større enn seg selv.

Noe eller noen som ser og hjelper når vi strever, og er med når vi går gjennom livet med lette skritt.

I det gamle testamentet møter vi David, sauegjeteren som ble konge.

Han var også salmedikter.

I salme 23, som også kalles hyrdesalmen, gir David oss en god beskrivelse av en Gud som er med oss alle dager, ja alle slags dager. Den begynner slik: Herren er min hyrde.

David leter ikke lenger, han stadfester at Herren er hans hyrde. Han vet også alt om hvordan hyrden har omsorg for flokken sin.

Denne salmen har blitt min salme, til trøst og oppmuntring. Den har fulgt meg gjennom livet og ble spesiell da vi fant fars bibel oppslått på salme 23 etter at han ble alvorlig syk og døde da jeg var 20 år.

Den ble også mors trøst i sorgen og i savnet alle årene hun var alene.

Den siste talen som ble holdt i Tabernaklet, før vi måtte stenge dørene i mars, omhandlet også denne salmen, og bekreftet for meg at heller ikke jeg trenger lete, for Herren er også min hyrde.

"Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.

Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender.

Du salver mitt hode med olje.

Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager,

og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider."

 

Vi kan gå sommeren i møte med visshet om at den Gud som David fulgte også ønsker å være din og min hyrde.

 

Nyhetsbrev for uke 32 og 33

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone