Frelsens grammatikk

«Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er 1. Joh 3, 1-2.

Er du klar for et lite lynkurs i frelsesgrammatikk? Disse 2 versene fra innledningen til 1. Johannes brev kapittel 3 innbyr nemlig til det. Nærmere bestemt til et lite nærstudium av troens tider, dens fortid, nåtid og fremtid.

Perfektum. (fortid)

Det er noe som allerede har funnet sted, noe avsluttet, noe fullbrakt, men som samtidig uttrykker at det som skjedde i fortiden har aktualitet i nåtiden. «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss.» Det ser vi tydeligst når Jesus, Guds Sønn, henger på korset. Så høyt har Gud elsket verden. Han har vist oss sin kjærlighet ved at Jesus døde på korset i vårt sted, og det gjelder for meg i dag! Og Jesus sier det selv slik: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» Joh 15, 13.

Presens. (nåtid)

Det er noe som finner sted nettopp nå, noe som fortsatt foregår, noe uavsluttet, som er vår situasjon i dag. «Vi får kalles Guds barn, ja vi er det!» Guds Sønn, Jesus har fått søsken, Jesus er vår bror, Gud er vår far. Og er man barn av noen, er man det så lenge man lever. Det kan ikke endres. Vi er Guds barn!

Futurum. (fremtid)

Det er ennå noe som ikke har funnet sted, noe som knapt er påbegynt, som ligger i fremtiden, som en mulighet og et håp. «Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.» Vi er ikke ferdig formet. Uansett vår alder her i livet, står en fornyelse foran oss, en gjennomgripende forandring. Vi skal bli han lik. Vi skal se han som han er!
Slik er troens perfektum, presens og futurum. Dette er frelsens grammatikk, slik den arter seg for oss som lever nå. Fra Guds side sett er grammatikken enda enklere. Der gjelder bare presens, bare nåtid.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone