Fred og fremgang for Halden

Fred og fremgang for Halden

Når Israelittene var bortført og tatt til fange og satt i eksil i Babylon kom Guds ord til dem slik: «Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel.” Jeremia 29, 7

For en kristen i Halden er byen vårt Babylon, dette er ikke vårt rette hjemsted. Vårt jordiske hjem er vårt eksil. Filipperbrevet forteller om vår borgerrett i himmelen. Himmelen er vårt rette hjemland. Gjennom profeten Jeremia sine ord så ser vi at Gud bryr seg om Halden. Han bryr seg om Sauebrugs, Nexans, Fresenius Kabi og alle andre store og små bedrifter. Gud bryr seg om skolene, forretningene, kafeene. Han bryr seg om det ufødte liv og det fødte liv. Han bryr seg om alle som bor i byen vår.
Han bryr seg om de utslåtte, de nedslåtte og de som slår. Vårt kall som kristne er å leve i og for byen.
La oss med våre liv være med å velsigne den. Vær venn med en som ikke har venner, hjelp et ektepar som sliter. Hjelp en ung mor som stresser, gå på besøk til noen som sitter i fengsel, inviter et ensomt menneske inn i din sammenheng. Velsign et barn, hjelp en ungdom, vær der for en ensom, vis omsorg for en nabo. For hver gang vi slik hjelper andre er vi med å bringe fred og fremgang over byen vår.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone