Bønneuke uke 3

Be om at vi som menighet får:

Lede mennesker i alle generasjoner inn i forvandlende relasjoner med Jesus og at vi som menighet kan leve sammen i et livsnært og ekte felleskap med hverandre, slik at våre omgivelser kan blomstre.

Forkynne Jesus i ord og med liv, for slik å føre alle fram til modenhet, forløsning og gjenopprettelse i Kristus. (Kol 1, 28; 1 Kor 1, 30)

Bønn er å invitere Gud:

.. inn i livet.

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg." (Åp 3:20)

... inn i mine bekymringer.

"Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1Pet 5:7)

... inn i min fremid.

"Se din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det." (Sal 37:5)

... inn i mine problemer.

"og kall på meg på nødens dag, så vil jeg ufri deg, og du skal prise
meg." (Sal 50:15)

... inn i mine smerter.

"og i sin hjertesorg bad hun tll Herren og gråt sårt." (1Sam 1:10)

... inn i mine gleder.

"Men alle de som tar sin tlflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg." (Sal 5:12)
"Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste." (Sal 9:3)

Bønnemner:

Be, takke og velsigne:

Byen vår

 • Ordfører og de som styrer vår by
 • Byens velferd (Jer 29, 7)
 • Byens menigheter
 • Byens mennesker

Be, takke og velsigne:

Menigheten

 • Menighet får være ledet av Gud i vår vei videre, og at vi får gå der Han leder oss.
 • Gudstjeneste, møter og fester.
 • Barn og ungdomsarbeid
 • Felleskapsgruppene
 • Menighetens virkegrener
 • Menighetsbarna
 • Mennesker vi er i kontakt med må bli frelst.
 • Oppleve at mennesker søker dåp.
 • De gamle som er forhindret fra å være tlstede i fellesskapet.
 • De som er syke eller har problemer
 • De som har trukket seg tilbake fra menighetsfellesskapet.
 • Barne- og ungdomsarbeidere (Louise og Henrik), pastor og menighetsledelse.
 • Lederne i våre virkegrener
 • Takke for alt det gode Gud gjør blant oss.

Be, takke og velsigne:

Misjonen

 • Våre misjonærer: Enejan og Batyr Nursen, og deres barn,  Silkpartners.
 • DNB`s misjon i Bas Uere i nord- øst i Kongo, Thailand, India, Burma, Indigenous Missionary Project i Midt Østen og Aserbajdjan og Sierra Leone.
 • Ulike misjonstiltak misjonsforeningen er involvert i.
 

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
1776 HALDEN

977 61 116

 

Følg oss
Powered by Cornerstone