Å klage til Gud

Å klage til Gud

Reis deg! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for alltid! Hvorfor skjuler du ditt ansikt, hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Vi synker ned i støvet, vi ligger presset mot jorden. Reis deg og hjelp oss, fri oss ut i din miskunn! Salme 44:24-27

Holder troen i møte med det vonde i livet? Klagesalmene lærer oss at vi kan blottlegge alle mørke sider innfor Guds ansikt, han tåler det. Vi trenger ikke å beskytte Gud. Den lovsang Gud ønsker når livet gjør vondt er klagesangen. Klagen i salmene våger å sette ord på angsten, fortvilelsen, opprøret, aggresjonen, ondskapen, råskapen. Salmisten viser oss den kjensgjerning at falskheten, det å pynte på det hele, er mye mer å frykte enn den nakne, brutale direktheten.
Klagen forløser smerten, den åpner opp for det indre trykket, og lar det få slippe ut rett vei, til Gud. Og dermed har en også tatt de første famlende skritt mot forandring.
Klagen erkjenner virkeligheten, den åpner for et større og mer komplekst landskap enn man før så.
Klagesalmene skaper orden i kaoset. For de er skrevet av mennesker med dyp livserfaring. De inneholder et fast mønster, et erfart mønster.
Klagen inviterer til å våge å være i mørket, men også til å se at det fins en erfart vei ut av mørket for den som retter sin klage til Gud.
Klagen lukker Gud inn i nøden. For klagen rettes direkte til Gud.
Klagen er tillit til Gud. Istedenfor å vende seg bort, så vender man seg mot Gud. Og dermed klinger håpet med i selve klagen.

Også Jesus da han var i sin dypeste smerte - på korset, inn i døden - brukte klagesalmen for å henvende seg til sin Far. ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”
Når vi skriker ut vårt tause hvorfor, gjør vi det sammen med Jesus, på korset. Og vi får minne oss selv om at han kjenner et dypere mørke enn vårt. For mørket er ikke mørkt for han – han har gangsyn selv i dødsskyggens dal. Klagesalmene lærer oss å klynge oss fast til han som ser, når vi selv ikke ser lenger. Vi får tro at han vil lede oss gjennom, helt til speilet og gåten er borte og vi skal få se ansikt til ansikt.

 

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
la
1776 HALDEN

413 64 670

 

Følg oss
Powered by Cornerstone