Nyhetsbrev uke 9 og 10

Nyhetsbrev uke 9 og 10

Nyhetsbrev uke 9 og 10

På onsdag hadde vi et godt besøkt menighetens årsmøte 2 med årsrapporter og regnskap og budsjett. Det ble et engasjerende møte der mange deltok i samtalen. Det er godt å se at så mange bryr seg om menigheten og dens fremtid.

Her kan du lese ukens andakt "Hamstrerne"

Les denne eposten i din nettleser

Nyhetsbrevet kommer nå ut hver 14. dag. Her er litt om det som skjer fremover:

Kvinnenes Internasjonale bønnedag i Baptistkirken Tabernaklet 

Fredag 1. mars kl 11.00Det blir tale ved sogneprest i Berg, Kristin Bakkevig. Sang ved Mariann Strøm og musikk ved Liv Berit Knatterød. Det blir også enkel bevertning. Kollekten går til Bibelselskapets arbeid blandt kvinner i Slovenia

Storsøndag

Søndag 3. mars kl 11.00 er det Storsøndag. Først blir det gudstjeneste med nattverd der Siloa er med og synger, Yvonne Lie leder og pastor Atle H. Eidem taler del fem i serien fra 6 søndager i Mattus 6. "Fest eller faste" Matteus 6, 16-17. Deretter blir det middag og årsfest. Alle varmt velkommen!

Gudstjeneste søndag 10. mars

Søndag 10. mars er det gudstjeneste kl. 11.00.  Da vil Svein Riddervold lede, og det blir preken ved Svein Langbråten. Sang og musikk ved Elin Kaupang. Alle varmt velkommen!

Sangkveld søndag 17. mars

Vi gleder oss til sangkveld søndag 17. mars kl 17.00. Vi får besøk fra Evangeliesenteret - det blir vitnesbyrd, sang og musikk. Svein Riddervoll leder møte.

Glimt fra Årsmøte 2.

Menighetsrådet og pastor leste opp sine årsrapporter for 2018, de andre rapportene ble tatt til etterretning. Her kan du lese rapportene. Menighetens regnskap viste følgende: Inntekter: 1 519 657. Utgifter: 1 352 356. Resultat: 167 301 Som vedtatt i budsjett for 2018, er Barne- og ungdomsleders lønn tatt inn i budsjettet som inntekt, hentet fra arvede midler.
Det er budsjettert med et underskudd på 32 000 i 2019. Det skal investeres i lokalene, slik at vi får en leilighet som på sikt vil gi oss økte inntekter. Og et kontor på bakkeplan, i deler av søndagsskolerommet.  Budsjettet ble vedtatt med følgende endring: Budsjettert misjonsoffer økes til 40 000

Supplerende valg:
Kjøretjenesten. Kari og Kenneth Bensø har sagt seg villige til å stå på lista. Enstemmig valgt.
Menighetsrådet: Tre medlemmer har sagt seg villige til å inngå i menighetsrådet. Det er Svein Riddervold som stiller til gjenvalg, Steinar Kitterød og Espen Pihlstrøm. Alle tre ble valgt inn i menighetsrådet, og vi ønsker de Guds rike velsignelse!

Ekstra menighetsmøte onsdag 13. mars kl 19.00

Det Norske Baptistsamfunn sitt hovedstyre ber menighetene om råd i hvordan vi som felleskap av menigheter skal forholde oss til at Bærum baptistmenighet i november 2018 valgte til menighetsrådet sitt et kvinnelig medlem som er gift med en annen kvinne.På baptistsamfunnets landsmøte i 2006 ble Oslo 3. baptistmenighet ekskludert fra Baptistsamfunnet på en likelydende sak, de valgte et kvinnelig medlem til menighetsrådet som er levde sammen med en annen kvinne. Hovedstyret i DNB understreker at homofil praksis ikke er forenlig med lederstillinger i DNB. (Uttalelse fra Hovedstyre i 1995 og Landsmøtevedtak i 2000) Hovedstyret vedtok også i 2018 etiske retningslinjer hvor det om samlivsform står: «DNB fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den rette samlivsform for sine ansatte og tillitsvalgte fra et bibelsk etisk perspektiv.» Bærum baptistmenighet sier i sitt innspill at saken handler mest om menighetens rett til å velge sine egne ledere, jmf § 2. Formål i vedtektene DNB om at DNB «er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter». Bærum Baptistmenighet mener at de ikke har brutt med noen av vedtektene til DNB og at de dermed heller ikke kan ekskluderes. Når Bærum baptistmenighet nå velger og utfordre DNB og storfelleskapet av menigheter på dette, så må vi som menighet ta saken opp til behandling på et menighetsmøte. Derfor innkaller menighetsrådet i Halden Baptistmenighet til ekstra menighetsmøte onsdag 13. mars kl 19.00, der dette blir eneste sak.

Menighetsrådet foreslår følgende agenda for kvelden:

  • Kort innledning og fremstilling av saken ved pastor Atle H. Eidem
  • Samtale i grupper om problemstillingen. 
  • Oppsummering fra samtalene i plenum.
  • Avstemning over hva som skal være Halden baptistmenighets råd til DNB i saken.
  • Avstemning hvem menigheten skal sende til regionalt rådsmøte 28. mars.

Papirene i saken ligger tilgjengelig i kirken.

Torsdagskafe flyttes

Grunnet begravelse torsdag 28. februar flytter vi torsdagskafen til torsdag 14. mars. Vi starter med ca 30 minutter i kirkesalen kl 11:00, der vi leser veksellesning av bibelens tekster. Her står salmenesbok sentralt. Etter dette går vi inn i kafeen og har en god samtale over en kopp kaffe og nystekte vafler. Åpent for alle!

Bli med å les Bibelen i fastetiden!

Nyhetsbrev uke 9 og 10

Alle som vil inviteres til å være med i en bibellesning som forbereder oss alle til å feire Jesu oppstandelse. Fasten er en god tid for refleksjon og fornyelse, så du inviteres til å lese ulike bibelske tekster som en vandring mot oppstandelsen. Bibellesningen tar cirka fra 5-10 minutter daglig og man leser et skriftavsnitt på hverdagene og to på søndagene. I den stille uke leser man to hver dag. Bibelleseplanen er tematisk basert, slik at hver uke tar for seg et nytt tema. Vi leser i 40 ukedager og 6 søndager, fra onsdag 6. mars og hver dag frem til 1. påskedag, 21. april. Håper så mange som mulig blir med på denne lesningen, som vi gjør felles som menighet. Bibelleseplanen ligger i hylla i foajéen til kirken, og du kan laste den ned her

Send SMS til 41364670 eller epost til post@tabernaklet.org og fortell at du eller dere blir med på bibellesningen.

Medarbeiderkonferanse i Drammen 8-10. mars

Over 300 leder fra landets baptistmenigheter samles i Drammen 8-10. mars for å bli utrustet og for å være med å utruste andre! Det er mange ulike og interessante tema som løftes frem disse dagene. Vi er invitert til å tjene Gud i fellesskap med hverandre. Guds rike er et lagspill hvor vi har hver vår viktige oppgave. Vår bønn er at vi alle skal bli tryggere og modigere på å by på det vi selv har fått – og gi andre tro og mot til å vokse og utvikle seg med alle de gaver Gud har gitt de. Mange dyktige forelesere vil dele kunnskap og erfaring. Vi skal tilbe, be og lytte til Gud sammen. Vi skal dele erfaringer og lære av andre. Vår egen pastor underviser på et seminar på lørdagen sammen med Hans Eskil Vigdel: "Åndelig maktmisbruk – konsekvenser for enkeltmennesker og felleskap." les mer her. Fra vår menighet deltar Louise Gustavsen, Henrik Engmo, Yvonne Lie og pastor Atle H. Eidem. Pastor Atle H. Eidem deltar også på pastordagene så han vil være borte fra og med onsdag 6. mars til og med søndag 10. mars.

Gaver til menigheten

Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. I 2018 er totalbeløpet du kan få skattefradrag på 40 000 kr i året, gir du dette utløser det en skattelette på 10 000 kr. Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, summen bestemmer du selvfølgelig selv. Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt pastor Atle H. Eidem, så vil han være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at skattefradraget skal komme automatisk.

Annet

Ønsker du besøk, samtale, sjelesorg, en å snakke med om livet og kanskje det som er vanskelig, så ta kontakt med pastor Atle H. Eidem, tlf 41364670. Han kommer gjerne på besøk til deg, eller du kan komme til kirkens kontor. Ikke bare sitt hjemme og håp at han en dag dukker opp, men ta kontakt og avtal ett besøk.

Menighetens kontor er betjent tirsdag fra 11:00-13:00 ved Ole Åkerman, onsdag 11:00-13:00 ved Linda Tveter og torsdag 11:00-13:00 ved pastor Atle H. Eidem. Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 eller send epost: post@tabernaklet.org

Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, kan du ta kontakt med Linda Tveter. Hun bestyrer også oppdatering av menighetens kalender. Så har du ting i menigheten eller fra virkegrenene du ønsker å annonsere, så kontakt Linda. Ring til menighetens telefon nummer 949 78 695 i hennes kontortid her på onsdager kl. 11:00-13:00.

Vi kommer ikke lenger til å ha ukentlige betalte annonser i Halden Arbeiderblad, men du finner oss på plakaten i avisen hver uke. Vi vil informere gjennom nyhetsbrev, vår nye nettside www.tabernaklet.org . Kjenner du noen som vil ha glede av dette nyhetsbrevet kan de sende sitt fulle navn og epostadresse til post@tabernaklet.org, da vil de motta nyhetsbrevet eller du kan melde deg på nederst på menighetens nettside

Grunnen til at du får dette nyhetsbrevet er at du er registrert med epostadresse i menigheten, og derfor har en tilknytning til Halden Baptistmenighet. Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet er det en link nederst i dette brevet der du kan melde deg av.

Kontakt oss

Halden Baptistmenighet Tabernaklet

Ole Dahlsgt 1
la
1776 HALDEN

413 64 670

 

Følg oss
Powered by Cornerstone